ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตบรรสานและภริยา บริจาคเงินรายได้จากคอนเสิร์ตการกุศลให้แก่มูลนิธิบ้านร่มไทร

03/02/2018

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 17:30 น.) นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางยุพดี บุนนาค ภริยา ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวสมุดภาพ “Hoshihana” ของมูลนิธิบ้านร่มไทร ซึ่งจัดขึ้นที่ Inspiration Hall อาคาร Itoya ย่าน Ginza กรุงโตเกียว
เอกอัครราชทูตบรรสานได้กล่าวขอบคุณการดำเนินการของมูลนิธิบ้านร่มไทร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยนาง Miwa Natori ในปี ค.ศ. 1999 มีวัตถุประสงค์เพื่ออุปการะเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ โดยมูลนิธิดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และมีเด็ก 30 คน อายุตั้งแต่ 2-18 ปี อยู่ในความอุปการะ นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตบรรสานกล่าวชื่นชมที่มูลนิธิบ้านร่มไทรได้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของไทย ทั้งโดยการจ้างงานและฝึกอบรมอาชีพให้คนในท้องถิ่น นอกจากนั้น เด็ก ๆ ที่ออกจากบ้านเมื่ออายุ 18 ปีก็ได้พัฒนาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของไทย และบางคนก็ยังได้กลับมาช่วยงานของมูลนิธิอย่างแข็งขันด้วย
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตบรรสานและภริยาได้มอบเงินรายได้จากการขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล the 26th Kishiko International Concert ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 จำนวนเงิน 250,000 เยนให้แก่นาง Miho Natori ประธานมูลนิธิบ้านร่มไทรเจแปน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และแสดงความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวที่จะส่งเสริมความร่วมมือระดับประชาชนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ทั้งกับมูลนิธิบ้านร่มไทร และองค์กรการกุศลอื่น ๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป
Back to the list