ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทางและโอกาสทางการลงทุนของไทยในญี่ปุ่น

01/02/2018

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Japan External Trade Organization ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “โอกาสและแนวทางการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของไทยในประเทศญี่ปุ่น” ที่หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต โดยมีผู้แทน JETRO ผู้แทน Japan Thailand Business Forum (JTBF) ผู้แทนบริษัท Ernst & Young และผู้แทนธนาคารกรุงเทพ สาขากรุงโตเกียว ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนี้ มีนักธุรกิจและผู้ที่สนใจชาวไทย เข้าร่วมประมาณ 40 คน
โอกาสนี้ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดงานโดยระบุว่าขณะที่ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ในระยะหลัง ปริมาณการลงทุนของไทยในญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดย JETRO รายงานว่าเมื่อปี 2559 มูลค่าการลงทุนของไทยในญี่ปุ่นเท่ากับประมาณ 7 หมื่นล้านเยน อยู่ในอันดับที่ 2 จากประเทศอาเซียน และอันดับที่ 12 จากทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงเริ่มพิจารณาอย่างจริงจังถึงแนวทางและมาตรการในการเสริมสร้างบรรยากาศทางการลงทุนในญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้นสำหรับภาคเอกชนไทย ในลักษณะเดียวกับที่ฝ่ายญี่ปุ่นดำเนินการให้กับธุรกิจญี่ปุ่นในไทยมาโดยตลอด ซึ่งในเบื้องต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขานตอบต่อทิศทางนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นนำไปสู่การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป
ผู้แทนจาก JETRO ได้แนะนำบริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนให้ข้อมูลว่าภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทย คือ 1.การท่องเที่ยว 2.ด้านวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม 3.ด้านที่ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร และพลังงานทางเลือก  (POWER POINT JETRO PART1) (POWER POINT JETRO PART2)
ขณะที่ ผู้แทนธนาคารกรุงเทพฯ แสดงความเห็นว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับไทยในการมาลงทุนที่ญี่ปุ่น ด้วยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากมาตรการต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ในระดับที่เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อยต่ำ และความกระตือรือร้นของรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นต้น
นอกจากนี้ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เอกชนไทยน่าจะสร้างพันธมิตรด้านการลงทุนกับบริษัทญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการวิจัยและพัฒนา (POWER POINT ธนาคารกรุงเทพ) นอกจากนี้ ผู้แทนจาก Ernst & Young ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของระบบภาษีในญี่ปุ่น (Power point Ernst & Young) ขณะที่ผู้แทน JTBF ได้แนะนำข้อพึงรู้สำหรับสำหรับการดำเนินธุรกิจตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยTags:   JETRO

Back to the list