ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เดินทางเยือนฟุคุโอะกะอย่างเป็นทางการ

08/02/2018

เช้าวันนี้ (8 ก.พ.) รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เดินทางถึงฟุคุโอะกะเป็นวันแรก โดยมีกำหนดการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตหุ่นยนต์ และประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรถไฟ JR Kyushu ทั้งนี้ เป็นการเยือนส่วนภูมิภาคของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรองนายกฯ ภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบัน
รองนายกฯ สมคิด พบหารือแบบเต็มคณะกับผู้ว่าฯ ฟุคุโอะกะและประธานสภาโดยได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าไทยจะตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุคุโอะกะ ซึ่งเป็นการขยายมิติของการกระชับความสัมพันธ์กับระดับท้องถิ่นของญี่ปุ่น ในการนี้ ไทยหวังว่าจะได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจังหวัดฯ ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงด้านการศึกษา และการวิจัยพัฒนา
ในโอกาสการเยือนฟุคุโอะกะอย่างเป็นทางการ รองนายกฯ สมคิด ได้เดินทางเยือนเมืองคิตะคิวชู เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 ก.พ. เพื่อประชุมหารือกับนายกเทศมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทYaskawa Electric Corporation รวมถึงได้เยี่ยมชมสถานที่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมและการรักษาพยาบาลรายใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น สอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ทั้งนี้ เมืองคิตะคิวชูได้รับการจัดตั้งให้เป็น Special Strategic Zone ด้านการนำหุ่นยนต์มาใช้สำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนมีความร่วมมือกับไทยในหลายด้าน อาทิ กีฬา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
เมื่อเช้าวันที่ 9 ก.พ. รองนายกสมคิดฯ ได้กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาการลงทุน “Opportunity Thailand, Be A Part of it” ที่โรงแรม Okura ฟุคุโอะกะ โดยระบุว่าสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุคุโอะกะ ที่กำลังจะตั้งขึ้น จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตอนใต้ในทุกมิติและทุกระดับ ขณะนี้ ไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างแท้จริง โดยได้ปูพื้นฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความเชื่อมโยงและการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย  โดยเฉพาะใน EEC ไทยพร้อมต้อนรับนักลงทุนญี่ปุ่นเพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งร่วมกัน
นอกจากนี้ วันที่ 9 ก.พ. สมาพันธ์ธุรกิจคิวชู (Kyushu Economic Federation) ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันรองนายกฯ สมคิด และคณะผู้บริหารระดับสูงของไทย ในโอกาสการเดินทางเยือนฟุคุโอะกะอย่างเป็นทางการ โอกาสนี้ ผู้บริหารบริษัทต่างๆ ของญี่ปุ่น ได้ให้ข้อมูลและความสนใจเกี่ยวกับการขยายการลงทุนในต่างประเทศ รองนายกฯ สมคิด เล่าถึงศักยภาพของไทยและเชิญชวนให้ฝ่ายญี่ปุ่นมาลงทุน อีกทั้งได้ย้ำว่าไทยให้ความสำคัญแก่ภูมิภาคคิวชู จึงมาเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุคุโอะกะ โดยสถานกงสุลใหญ่จะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับภาคใต้ของญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

ข่าวเกี่ยวกับรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนฟุคุโอะกะอย่างเป็นทางการ
 
毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20180210/ddl/k40/010/522000c
中日新聞 http://www.chunichi.co.jp/s/article/2018020901002930.html
西日本新聞 https://www.nishinippon.co.jp/sp/nnp/f_sougou/article/392759/
九州発読売新聞 http://sp.yomiuri.co.jp/kyushu/life/trend/20180209-OYS1T50034.html?from=syartcl_blist
http://sp.yomiuri.co.jp/kyushu/life/trend/20180210-OYS1T50035.html?from=syartcl_blist
沖縄タイムス http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/207734
REUTERS https://jp.reuters.com/article/idJP2018020901002937?il=0
日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO2676756009022018LXC000/
Back to the list