ข่าวกิจกรรม


ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในการแข่งขัน International Snow Sculpture ครั้งที่ 45 ณ เมืองซัปโปโร

09/02/2018

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในการแข่งขัน International Snow Sculpture ครั้งที่ 45 ภายใต้แนวคิด "ไก่ชน" ณ สวนโอโดริ เมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลชนะเลิศในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนการประกวดนี้เป็นประจำทุกปี https://www.thailandtravel.or.jp/news/28388/
Back to the list