ข่าวกิจกรรม


นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย

19/07/2011

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย ซึ่งประกอบด้วย

นาย Yukio Hatoyama อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

นาย Masahiro Komura อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ

นาย Yasuhisa Shiozaki อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
นาย Koriki Jojima, นาง Chinami Nishimura กับ นาย Taro Kono.
Back to the list