ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “นิทรรศการนานาชาติ nano tech 2018” ซึ่งนาโนเทค สวทช. เดินทางมาร่วมจัดนิทรรศการ“Nanotechnology Thailand Pavilion”

14/02/2018

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าร่วมงาน “นิทรรศการนานาชาติ nano tech 2018” ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ซึ่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “Nanotechnology Thailand Pavilion” โดยภายในงานดังกล่าว มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานด้านขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรมด้วยนาโนเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด “Nano Solutions by Innovation” เพื่อสร้างการรับรู้การวิจัยและพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยในระดับนานาชาติและเป็นการติดตามความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมในเวทีโลก โดยในปี 2561 นี้มีผลงานวิจัยจากหน่วยงานประเทศไทยเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ“Nanotechnology Thailand Pavilion”จำนวน 8 หน่วยงาน ทั้งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจากภาคเอกชน ซึ่งผลงานจากประเทศไทยที่ได้นำมาร่วมจัดแสดง อาทิ ผลงานด้านนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และเครื่องสำอางจากสารสกัดธรรมขาติสมุนไพร เป็นต้น
Back to the list