ข่าวกิจกรรม


รมว.วิทยาศาสตร์ฯ และอุปทูต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่าง สวทช.กับ NARO ของญี่ปุ่น

16/02/2018

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ และอุปทูตเชิดชาย ไช้ไววิทย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่าง สวทช.กับ NARO ของญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือกันด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
Back to the list