ข่าวกิจกรรม


นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เดินทางไปเมืองเซนได เพื่อเยี่ยมชมงาน Tohoku Rokkon

19/07/2011

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เดินทางไปเมืองเซนได

เพื่อเยี่ยมชมงาน Tohoku Rokkon หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Mieko Okuyama นายกเทศมนตรีเมืองเซนได

และได้เดินทางไป เมืองNatori ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานทีประสบภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเมืองหนึ่ง

 

 
Back to the list