ข่าวกิจกรรม


รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ปาฐกถาเรื่อง Thailand 4.0 ในการประชุม Japan Nano 2018 International Conferrence

16/02/2018

เมื่อ 16 ก.พ. 61 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ปาฐกถาเรื่อง Thailand 4.0 ในการประชุม Japan Nano 2018 International Conference โดยกล่าวถึงแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปสู่ value-based economy ที่ต้องมีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจน ไทยจึงส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท (s curve และ new s curve)และพัฒนา EEC มาช่วยขับเคลื่อนนโยบายนี้ ไทยพร้อมรับนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งญี่ปุ่น
Back to the list