ข่าวกิจกรรม


คณะจากสำนักงาน กสทช. เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

19/02/2018

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) นำโดยพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต ให้การต้อนรับ ซึ่งคณะฯ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น
Back to the list