ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงขอบคุณอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

20/07/2011

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงขอบคุณ

H.E. Mr. Yoshitaka Akimoto อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

โดยมีเอกอัครราชทูตพร้อมภริยาจากประเทศ Venezuela, Colombia, Pakistan, European Union, Belgium และ Sri Lanka.

เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำในครั้งนี้ด้วย

07-11_1

07-11_2   07-11_3

07-11_2   07-11_5

07-11_2   07-11_2

07-11_5   07-11_2

07-11_2   07-11_5

07-11_2   07-11_5

  

07-11_21

07-11_17

07-11_18

07-11_23

07-11_19     07-11_20

07-11_24
Back to the list