ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้ปัจฉิมโอวาทแก่คณะผู้นำเยาวชนเกษตรไทย รุ่นที่ 35

20/02/2018

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61 นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร ได้นำคณะผู้นำเยาวชนเกษตรไทย รุ่นที่ 35 ซึ่งได้เข้าอบรมหลักสูตร ASEAN Young Farm Leader’s Training Programme ประจำปี 2560 เป็นเวลาประมาณ 11 เดือน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงปลายเดือน ก.พ. 61

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมแสดงความหวังว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ของไทยจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการเกษตรไปปรับใช้ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการยกระดับภาคเกษตรกรรมของไทยได้ต่อไป

อนึ่ง โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับ The Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) ซึ่งได้ดำเนินมาแล้วเป็นเวลา 35 ปี
Back to the list