ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงรับรองการประชุมประจำปี JTBF

22/07/2011

วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 มีนาย Teisuke Kitayama ประธาน JTBF (Chaiman, Sumitomo Mitsui Banking Corporation)

กลุ่ม Japan-Thailand Business Forum (JTBF) ได้จัดการประชุมประจำปี 2554

เพื่อหารือระหว่างสมาชิกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเทศไทยในด้านต่างๆ

โดย นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต

เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ตึกSumitomo Kaikan

download


jtbf_0721-01

jtbf_0721-02        jtbf_0721-03

         

        

        

        

        

        

jtbf_0721-16

jtbf_0721-17


Back to the list