ข่าวกิจกรรม


นาย Takeo Nishioka ประธานวุฒิสภาเชิญคณะทูตอาเซียนรวมรับประทานอาหารค่ำ

25/07/2011

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2554 นาย Takeo Nishioka ประธานวุฒิสภาได้เชิญคณะเอกอัครราชทูตจากประเทศในกลุ่มอาเซียน

เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อขอบคุณประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ

takeo2011
Back to the list