ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนโรงเรียนประถมศึกษาUmenoki

27/02/2018

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางธีรางกุูร อุชิโนะ เลขานุการเอก และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์นานาชาติให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประถมศึกษา Umenoki กรุงโตเกียว
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการสาธิตมวยไทยซึ่งนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและกิจกรรมการสาธิตมวยไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
Back to the list