ข่าวกิจกรรม


ACT Bowling Tournament 2011

25/07/2011

act2011-001

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตและภริยา พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี ของกลุ่มสถานเอกอัครราชทูตประเทศ ASEAN ณ กรุงโตเกียว

          

 


        

        

        

          

                   

        

        
         Back to the list