ข่าวกิจกรรม


คณะผู้แทน สวทน. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานโครงการภายใต้ Food Innopolis

05/03/2018

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนางสาวเอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และคณะ ในโอกาสนำคณะนักศึกษาที่ชนะการประกวดนวัตกรรมอาหารในโครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2017 เดินทางเยือนญี่ปุ่น
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการในสาขาอาหารของญี่ปุ่นกับ Food Innopolis ของไทย ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนด้านการวิจัยพัฒนา การขออนุญาตในด้านต่าง ๆ และการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง นักศึกษาที่ชนะการประกวดอยู่ระหว่างการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหึดล และได้นำเสนออาหารสำหรับผู้สูงอายุในการประกวดTags:   Food Innopolis

Back to the list