ข่าวกิจกรรม


Japan International Seafood & Technology Expo 2011 TOKYO

27/07/2011

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน

The 13th Japan International Seafood & Technology Expo Tokyo ที่ Tokyo Big Sight

ซึ่งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ได้ร่วมออกคูหาในงานดังกล่าว

โดยนายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาร่วมเปิดคูหาในงานด้วย

download

     07.27SeafoodExpo

07.27SeafoodExpo

     

     

07.27SeafoodExpo

      

07.27SeafoodExpo

     

07.27SeafoodExpo

07.27SeafoodExpo

07.27SeafoodExpo

 

07.27SeafoodExpo

07.27SeafoodExpo

     

    

      

     

     

07.27SeafoodExpo

     

07.27SeafoodExpo

07.27SeafoodExpo

07.27SeafoodExpo

07.27SeafoodExpo

07.27SeafoodExpo

Back to the list