ข่าวกิจกรรม


การประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme ระดับรัฐมนตรี

08/03/2018

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61 ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme (OECD SEARP) ระดับรัฐมนตรี ณ กรุงโตเกียว ซึ่งจะหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมการบูรณาการ ลดความเหลื่อมล้ำ โดย รมช.กต.วีระศักดิ์ ฟูตระกูล นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ รมช. วีระศักดิ์ ฯ ได้หารือทวิภาคีกับ รมช. กต. Hyun Cho แห่งเกาหลีใต้ เกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้ OECD SEARP เนื่องจากประเทศไทยและเกาหลีใต้จะเป็นประธานร่วมโครงการ SEARP ต่อไป
Back to the list