ข่าวกิจกรรม


ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ส่งมอบตำแหน่งประธานร่วมของ OECD Southeast Asia Regional Programme ให้ประเทศไทยและเกาหลีใต้

08/03/2018

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ส่งมอบตำแหน่งประธานร่วมของ OECD Southeast Asia Regional Programme ให้แก่ประเทศไทยและเกาหลีใต้  โดยความร่วมมือในกรอบนี้จะส่งเสริมการพัฒนาของประเทศในอาเซียนให้ทั่วถึงมากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และมีบูรณาการ
Back to the list