ข่าวกิจกรรม


คณะจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

13/03/2018

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 96 นำโดย พ.อ. ดิเรก ดีประเสริฐ รอง ผบ. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และศึกษาดูงานโรงเรียนเสนาธิการกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในภาพรวมให้แก่คณะฯ อีกด้วย
Back to the list