ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมชมการแสดงผลงานของนักเรียนไทยภายใต้โครงการ JENESYS exchange program

19/03/2018

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมชมการแสดงผลงานของนักเรียนไทย 28 คนภายใต้โครงการ JENESYS exchange program ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation Center ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสู่ประชาชนนี้เป็นพื้นฐานการกระชับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นย่ิ่งขึ้นTags:   JENESYS

Back to the list