ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหารธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

23/03/2018

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสิน ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานด้าน SMEs และสังคมผู้สูงอายุ เพื่อนำกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าของธนาคารต่อไป
ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ระบุว่าปัจจุบัน SMEs ในญี่ปุ่นมีประมาณ 3.8 ล้าน บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7 ของจำนวนบริษัททั้งหมดในประเทศ ดังนั้น จึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น อย่างไรก็ดี ปัญหาที่สำคัญในขณะนี้คือ SMEs ยังไม่มีศักยภาพทางการผลิตที่ดีเพียงพอ เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ ขณะที่จำนวน SMEs ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องภาวะสังคมผู้สูงอายุ และการลดลงของจำนวนประชากร ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ในทุกมิติ รวมถึงการส่งเสริมให้ SMEs ขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วย
Back to the list