ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตและภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประธานคนใหม่ของ JETRO กรุงเทพฯ

22/08/2011

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เอกอัครราชทูตพร้อมด้วยภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Setsuo Iuchi และภรรยา

ในโอกาสที่นาย Setsuo Iuchi เข้ารับตำแหน่งประธานคนใหม่ของ JETRO กรุงเทพฯ

โดยมีนาย Haruhiko Ozasa จากแผนกวางแผนงานของ  JETRO และหัวหน้าสำนักที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง

และสำนักที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย
Back to the list