ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับเอกอัครราชทูตมาดากัสการ์ประจำญี่ปุ่น

27/03/2018

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ต้อนรับ Ms. Mireille Rakotomalala เอกอัครราชทูตมาดากัสการ์ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนักที่ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยเอกอัครราชทูต Mireille เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารของมาดากัสการ์มาก่อน
ในการหารือดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณรัฐบาลมาดากัสการ์ที่ได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เมื่อเดือน ก.พ. เป็นอย่างดี และขอบคุณที่ประธานาธิบดีมาดากัสการ์ได้มีหนังสือแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ ในส่วนของความร่วมมือระหว่างไทยกับมาดากัสการ์ เอกอัครราชทูตบรรสานกล่าวว่า ไทยยินดีจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างรอบด้าน รวมทั้งด้านการประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าการแปรรูปสินค้าประมงของมาดากัสการ์ ซึ่งเอกอัครราชทูตมาดากัสการ์ขอบคุณในความร่วมมือของไทย รวมทั้งการที่รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือต่อมาดากัสการ์ตอนเกิดภัยพิบัติพายุไซโคลนร้อน Enawo และวิกฤตภัยแล้งทางภาคใต้ ของมาดากัสการ์เมื่อปลายปีที่แล้ว
Back to the list