ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตบรรสานเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

27/03/2018

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. (เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.) นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายมิตสึฮิโร มิยาโคชิ (Mitsuhiro Miyakoshi) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กำกับดูแลด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและการฟื้นฟูท้องถิ่นของญี่ปุ่น และเป็น ส.ส. สมัยที่ ๘ ของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ประจำจังหวัดโทยามะ เพื่อหารือเกี่ยวกับการร่วมกันส่งเสริมความตระหนักรู้ต่อเหล้าอาวาโมริ ซึ่งเป็นเหล้าท้องถิ่นของจังหวัดโอกินาวะ แต่ใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตมายาวนานกว่า ๔๐๐ ปี
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมความตระหนักรู้ต่อเหล้าอาวาโมริทั้งต่อชาวต่างชาติในญี่ปุ่นและต่อชาวไทย การที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดทำเหล้าอาวาโมริรุ่นพิเศษในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น เมื่อปี ๒๕๖๐ เป็นกิจกรรมที่มีความพิเศษที่ทำให้ตนและรัฐบาลญี่ปุ่นประทับใจอย่างยิ่ง ซึ่งเอกอัครราชทูตกล่าวว่า เหล้าอาวาโมริมีพิเศษสำหรับไทยเพราะเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนานของไทยและญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยอยุธยาและอาณาจักรริวกิว โดยมีความเชื่อว่าวิธีการทำเหล้าอาวาโมริสืบทอดมาจากเหล้าโรงของไทย โดยปัจจุบัน ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทยเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล้าอาวาโมริปีละกว่า ๑๕,๐๐๐ ตัน จากจำนวนข้าวที่นำเข้าจากไทยทั้งหมดปีละ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งหากอาวาโมริได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวเสริมว่า ข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีมาก ไม่เคยมีปัญหาสารเคมีตกค้างหรือปัญหาด้านมาตรฐานแตกต่างกับข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์สินค้าจากพื้นที่ประสบภัยพิบัติของญี่ปุ่น และหวังจะร่วมมือกับไทยเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรกรรมของทั้งสองประเทศต่อไป


ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง http://www.thairath.co.th/content/1240781
Back to the list