ข่าวกิจกรรม


สรุปกงสุลสัญจรโทจิกิ 54

23/08/2011

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานแรงงานฯ ได้จัดบริการ

กงสุลสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์

รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยนายแพทย์ทาคาชิ ซาวาดะ ทั้งนี้มีคนไทยเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 83 คน

ด้านหนังสือเดินทาง 65 คน ด้านนิติกรณ์ 14 คน แจ้งเกิด 1 คน ปรึกษาด้านแรงงานไทย 4 คน และปรึกษาอื่นๆ 3 คน

 

รูปที่ 1  เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารด้านนิติกรณ์รูปที่ 2  อาสาสมัครช่วยให้คำปรึกษา

 

รูปที่ 3  เจ้าหน้าที่รับคำร้องหนังสือเดินทางรูปที่ 4  เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปหนังสือเดินทาง

รูปที่ 5  เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารด้านนิติกรณ์รูปที่ 6  รูปถ่ายรวมคณะเจ้าหน้าที่ สอท. และกลุ่มอาสาสมัคร
Back to the list