ข่าวกิจกรรม


คณะ สสปน. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

28/03/2018

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. นำโดย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเชิญเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว "Thailand CONNECT: TCEB Road Show 2018" ณ กรุงโตเกียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคเอเชีย ผ่านสื่อและกลุ่มเป้าหมายไมซ์ในประเทศญี่ปุ่นTags:   สสปน., TCEB

Back to the list