ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัย Gakkugei ระดับมัธยมปลายเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

28/03/2018

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 นายฮิโรชิ โอโนะ (Hiroshi Ohno) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย Gakkugei ระดับมัธยมปลาย และนาย Masaaki Miyagi รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนาย Mitsutoshi Koyama คณะกรรมการ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทย โดยผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า ในระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเข้าเรียนที่โรงเรียนเป็นจำนวนกว่า 130 คน โดยปัจจุบัน นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนก็ได้ทำงานในหน่วยงานราชการของไทยที่สำคัญหลายแห่งและเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนจึงมุ่งหวังที่จะสานสายสัมพันธ์กับประเทศไทยในแน่นแฟ้น โดยในปีนี้ มีกำหนดจะพานักเรียนกว่า 260 คน เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยในเดือน พ.ย. โดยจะไปเยี่ยมชมและมีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นอกจากนั้น ทางโรงเรียนยังมีความร่วมมือกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย ในการแลกเปลี่ยนนักเรียนระยะสั้นด้วย โดยจะรับนักเรียนจากจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย มาแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นในเดือน เม.ย. นี้ จำนวน 10 คน และจะส่งนักเรียนญี่ปุ่นไปที่เชียงรายในเดือน ม.ค. ปีหน้า จำนวน 10 คน เช่น ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ รู้สึกประทับใจและขอบคุณที่โรงเรียนได้มีส่วนสร้างบุคลากรที่มีค่าให้แก่ประเทศไทยจำนวนมาก และแสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น การให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับประเทศไทย ตลอดจนการสนับสนุนเรื่องการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยให้เป็นกิจกรรมประจำปีของโรงเรียนด้วย
Back to the list