ข่าวกิจกรรม


คณะนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักอัยการสูงสุด เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

29/03/2018

เมืื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักงานอัยการสูงสุด นำโดยนายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี รองอัยการสูงสุด ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่นและประเด็นระบบกฎหมายไทยและญี่ปุ่นซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน โดยทั้งสองประเทศต่างมีการใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) รวมทั้งทั้งสองประเทศยังมี "หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ" เป็นต้น
Back to the list