ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุน สสปน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศในญี่ปุ่น

29/03/2018

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทส ในสาขาการประชุมนานาชาติ (convention) และการแสดงสินค้านานาชาติ (exhibition) ประจำปี 2561 ที่โรงแรม Tokyo Prince กรุงโตเกียว โดยภายในงาน มีการจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงการสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย โดยผู้มีประสบการณ์ ชาวญี่ปุ่น

โอกาสนี้ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดและตอบคำถามในงานแถลงข่าว ซึ่งจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน โดยระบุว่าปีนี้ ประเทศไทยจะเน้นส่งเสริมธุรกิจ MICE ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ขณะเดียวกัน ก็จะนำเสนอประเทศภายใต้แคมเปญ "Open to the New Shades" ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอมิติใหม่ ๆ เกี่ยวกับไทย อันจะช่วยขยายฐานตัวเลขชาวต่างชาติที่เดินทางไปยังประเทศไทย ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สปปน. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 สสปน. ได้ออกแคมเปญ Thailand Extra Exhibition และ Convene in Paradise เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาจัดการประชุมนานาชาติหรือจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย เป็นพิเศษด้วย  
ในช่วงค่ำ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้แทนประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการจากประเทศไทยและญี่ปุ่น ในงานเลี้ยงรับรองที่จัดโดย สสปน. ด้วย 
อนึ่ง อุตสาหกรรม MICE ในไทย มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในตลาดลำดับต้นของไทย โดยในช่วงปี 2559 - 2560 จำนวนนักเดินทางญี่ปุ่นที่เป็น MICE มีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.43 ขณะที่ในปีนี้ สสปน. คาดว่า ตลาด MICE จากญี่ปุ่นน่าจะคงขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 5 และสร้างรายได้ให้กับไทยได้ประมาณ 1.6 หมื่นล้านเยนTags:   สสปน., TCEB, MICE

Back to the list