ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

30/03/2018

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agricultural Exchange Council) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อต่อายุความร่วมมือภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 66  

โครงการดังกล่าวดำเนินมาตั้งแต่ปี 2526 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำการเกษตร การแนะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ที่ผ่านมา มีเยาวชนเกษตรจากไทยเข้าร่วมแล้วจำนวน 35 รุ่น โดยรุ่นที่ 36 จะเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 13 เม.ย. 61Tags:   เกษตร, MOU

Back to the list