ข่าวกิจกรรม


ออท.พร้อมภริยา เข้าร่วมเปิดงานสัมนานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศไทย โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมิเอะ

30/08/2011

mie2011-1     mie2011-1

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตพร้อมภริยา เข้าร่วมเปิดงานสัมนาและพบปะคณะอาจารย์และ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วม โดยมีมหาวิทยาลัยมิเอะเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมนาในครั้งนี้

mie2011-1
Back to the list