ข่าวกิจกรรม


ออท. เลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่จากบริษัท TEPCO

30/08/2011เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่จากบริษัท TEPCO

ซึ่งหลังจากที่ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือเรื่องโรงไฟฟ้าพลังแก๊ส


tepco01      tepco01

tepco01      tepco01

tepco01      tepco01tepco01


h_tepco
Back to the list