ข่าวกิจกรรม


ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น (Japan–Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC) ครั้งที่ 7

02/04/2018

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC) ครั้งที่ 7 ซึ่งนาย Kazuyuki Yamazaki รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ โดยนอกเหนือจากการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่นแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือในภูมิภาค และประเด็นระหว่างประเทศที่ไทยกับญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อกัน
Back to the list