ข่าวกิจกรรม


ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

04/04/2018

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนาค ให้การต้อนรับนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และได้หารือข้อราชการร่วมกับข้าราชการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list