ข่าวกิจกรรม


นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต ได้สาธิตการทำอาหารไทยให้กับคณะภริยาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น

01/09/2011

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต ได้สาธิตการทำอาหารไทยให้กับคณะภริยาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น

โดยเลือกเมนูยำวุ้นเส้นและต้มยำกุ้ง ซึ่งเป็นอาหารไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งได้เผยแพร่ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักด้วย

08.26_madams01

08.26_madams02          08.26_madams03

08.26_madams04

08.26_madams05
Back to the list