ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปี งปม. 2561 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

04/04/2018

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2561 นำโดยนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังสรุปการบรรยายความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในภาพรวมโดยนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา และพัฒนการทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยนายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง และนายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ สอท. ได้เชิญนายYusuke Kato ผู้แทนจากกระทรวงกิจการภายในและการสือสาร Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC)บรรยายสรุปในประเด็นเกี่ยวกับการตรวจราชการและการประเมินผลของการดำเนินงานของญีี่ปุ่นด้วย
Back to the list