ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์ขอให้เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต แสดงสัมโมทนียกถา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

09/04/2018

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้นิมนต์ขอให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แสดงสัมโมทนียกถาให้แก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list