ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนบริษัทไฟฟ้าโตเกียว (TEPCO) แสดงความขอบคุณประเทศไทย

02/09/2011

           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 นาย Toshihiro Sano, Managing Director ของบริษัทไฟฟ้าโตเกียว (TEPCO) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เพื่อแสดงความขอบคุณประเทศไทยที่ให้ยืมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ จ. ฟุกุชิมะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและซึนามิ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

           บริษัท TEPCO แจ้งว่า ได้นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องหนึ่งไปติดตั้งที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนคะวะซะกิ (Kawasaki Thermal Power Station) จ. คะนะงะวะ และเริ่มใช้งานจริงตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 54 สำหรับอีกเครื่องหนึ่งได้นำไปติดตั้งที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนโออิ (Ooi Thermal Power Station) เขตชินะงะวะ กรุงโตเกียว และเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 54

h_tepco
Back to the list