ข่าวกิจกรรม


สรุปกงสุลสัญจรอิบารากิครั้งที่ 3 ประจำปี 2554

08/09/2011

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานแรงงานฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 ณ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ จังหวัดอิบารากิ เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์ รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยนายแพทย์เรียวสุเกะ ยาโนะ ทั้งนี้มีคนไทยเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 91 คน ด้านหนังสือเดินทาง 71 คน ซี.ไอ. 2 คน ด้านนิติกรณ์ 12 คน แจ้งเกิด 2 คน และปรึกษาอื่นๆ 4 คน

   

รูปที่ 1  คนไทยใน จ.อิบารากิ และพื้นที่ใกล้เคียงมารอเข้ารับบริการรูปที่ 2  เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารด้านนิติกรณ์

   

รูปที่ 3  เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารด้านนิติกรณ์รูปที่ 4  เจ้าหน้าที่รับคำร้องหนังสือเดินทาง

   

รูปที่ 5  เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปหนังสือเดินทางรูปที่ 6  รูปถ่ายรวมคณะเจ้าหน้าที่ สอท. และกลุ่มอาสาสมัคร
Back to the list