ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล นำผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ในสาขาพลังงาน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

05/04/2018

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. TTCL และ บริษัท Idemitsu Kosan ในโอกาสการเข้าพบหารือเพื่อแนะนำตัวและความร่วมมือ ทางธุรกิจในสาขาพลังงาน
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ในประเทศไทย อาทิ black pellets เพื่อส่งออกมายังประเทศญี่ปุ่น สำหรับใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้า
อนึ่ง ญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตพลังงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยเหตุนี้ บริษัททั้งสามแห่งจึงอยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อร่วมทุนในการผลิต และส่งออก black pellets จากไทย มายังโรงไฟฟ้า ต่าง ๆ ในญี่ปุ่น โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของไทย รวมถึงยกระดับรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตกร ขณะเดียวกัน ถือเป็นการเพิ่มอุปทานเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งมีไม่เพียงพอในขณะนี้ ให้กับญี่ปุ่นอีกด้วย
Back to the list