ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว

15/04/2018

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 อัครราชทูต นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเข้มแข็งของชุมชนไทยต่อไป
Back to the list