ข่าวกิจกรรม


ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการของ Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS)

09/09/2011

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการของ Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) รวมทั้งภริยาทูตซึ่งเป็นประธานและรองประธานคนใหม่ของ bazaar เพื่อการกุศลในโอกาสนี้ นางอุมาพรซึ่งเป็นประธานของ bazaar ในปีที่ผ่านมาได้แนะนำประธานและรองประธานคนใหม่แก่ผู้เข้าร่วมครั้งนี้ด้วย

  09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

       09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001

09.08ladyALFS-001
Back to the list