ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย

12/04/2018

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 61 นาย Masakazu Kimura, Executive Officer บริษัท Nikken Sekkei ซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิกชั้นนำของญี่ปุ่น ได้เข้าพบนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายการลงทุนในประเทศไทย
โอกาสนี้ นายปริเยศ พิริยะมาสกุล อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลและคำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยTags:   Nikken Sekkei

Back to the list