ข่าวกิจกรรม


เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

19/04/2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.) เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระชายาในเจ้าชายทาคามาโดะ พระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ได้เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการเปิดงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายฯ โดยมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า ๗๐ คน  
การจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความประทับใจของคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่มีต่อชาวญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น โดยภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงในทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นให้ชาวญี่ปุ่นได้เข้าชม โดยหัวข้อการถ่ายภาพประจำปีนี้ คือ “การฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปีการปฏิรูปประเทศสมัยเมจิ” ซึ่งเป็นวาระเฉลิมฉลองที่สำคัญสำหรับญี่ปุ่นประจำปี ๒๕๖๑
การจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” เป็นกิจกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงคณะทูตานุทูตกับชาวญี่ปุ่น จึงนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เจ้าหญิงทาคามาโดะได้ทรงทาบทามให้เอกอัครราชทูตบรรสานขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดงานดังกล่าว และนับเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการกระชับความสัมพันธ์กับพระราชวงศ์ญี่ปุ่น และมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคณะทูตต่างประเทศกับชาวญี่ปุ่น
Back to the list