ข่าวกิจกรรม


งานสืบสานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ณ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ

22/04/2018

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสืบสานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยกลุ่มคนไทยในไซตามะ ณ นากุวะชิมินเซ็นเตอร์ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ
งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การแสดงนาฎศิลป์ไทยและมวยไทย นอกจากนี้ ยังมีการประกวดชุดไทยงามและหนูน้อยสงกรานต์ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวญี่ปุ่นซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดไซตามะและเมืองใกล้เคียง
Back to the list