ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโอกินาวะ

21/04/2018

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมประจำจังหวัดโอกินาวะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยภายในงานนั้นได้จัดให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ ให้คำปรึกษา และ งานคุ้มครองคนไทย
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีแผนที่จะจัดกงสุลสัญจร ณ งานไทยเฟสติวัล สวนโยโยงิและเมืองนาโกยา จังหวัดโทจิกิ จังหวัดอิบารากิ และ จังหวัดนากาโนะ โปรดติดตามประกาศฯ ในเว็บไซต์ และ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป
Back to the list