ข่าวกิจกรรม


สายการบิน NokScoot เปิดเส้นทางบินใหม่มายังญี่ปุ่น

23/04/2018

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมและกล่าวแสดงความยินดีในงานแถลงข่าวเปิดเส้นทางบินดอนเมือง - นาริตะ ของสายการบิน NokScoot ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป
อัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่าภายหลังการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุ่นให้แก่นักท่องเที่ยวไทย เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่ปี 2556 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยได้เพิ่มขึ้นถึงสี่เท่า หรือประมาณเกือบหนึ่งล้านคนเมื่อปีที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปีที่ผ่านมา มีจำนวนประมาณ 1.5 ล้านคน ด้วยเหตุนี้ จำนวนเที่ยวบินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นจึงได้ขยายตัวเป็นอย่างมากเพื่อรองรับอุปสงค์ดังกล่าว
สายการบิน NokScoot เป็นสายการบินของไทย ภายใต้การร่วมทุนระหว่างสายการบิน Nok Air กับสายการบิน Scoot ของสิงคโปร์ โดยจะทำการบินทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 777-200 มีสองชั้นบริการ ออกเดินทางจากดอนเมืองเวลา 02.20 น. ถึงนาริตะ เวลา 10.25 น. และออกจากนาริตะ เวลา 13.55 น. ถึงดอนเมือง เวลา 18.25 น. อนึ่ง ปัจจุบัน สายการบินต่าง ๆ ทำการบินตรงระหว่างไทยกับญี่ปุ่น รวม 185 เที่ยวบิน / สัปดาห์Tags:   NokScoot

Back to the list