ข่าวกิจกรรม


ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงาน The 3rd Thai Carving Contest

06/10/2011

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานประกวดแกะสลักผลไม้และสบู่ The 3rd Thai Carving Contest ณ Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center, Hmamatsucho จัดโดย Japan Thai Carving Association โดยได้กล่าวเปิดงานและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานแกะสลักแผนกสบู่ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 40 ชิ้น ทั้งนี้ ทางสมาคมได้เชิญเชฟจำนงค์ นิรังค์สรรค์ นายกสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย และเชฟชาติ คุณศรี จากโรงแรมแชงกรีลา เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้ด้วย

10.06carving02

10.06carving03        10.06carving04

10.06carving05

10.06carving06
Back to the list